Vintiö -hanke starttaa ensi viikolla

“Vintiöstä vaikuttajaksi – murkusta muutoksentekijäksi” – nuorten paikallinen vaikuttajahanke käynnistyy Etelä-Suomen alueella toukokuun lopulla. Hankkeen projektikoordinaattoriksi on palkattu Laura Anttila (sosionomi amk). Laura on jo vuosia ollut aktiivinen Klaukkalan nuorisoseuran jäsen ja hän myös ohjaa teatteria sekä Klaukkalan nuorisoseuran nuorisotoimikuntaa.

Uusi projektikoordinaattori Laura

”Odotan innolla minkälaista uutta toimintaa nuoret pääsevät tekemään hankkeen avulla.”

Nuorten paikallinen vaikuttajahanke on Suomen Nuorisoseurat ry:n Etelä-Suomen aluetoimiston
toteuttama ja hallinnoima nuorisotyön ja -toiminnan kehittämishanke, joka vahvistaa alueella
toimivien nuorten vaikuttamisosaamista sekä itselleen mielekkään toiminnan toteuttamista
paikallisesti. Hankkeen tavoitteena on saada nuorelle osallisuuden, mukaanottamisen ja vaikuttamisen kokemus. Hanke edistää alueen yhdistystoiminnan moninaisuutta ja tekee näkyväksi yhdistyksissä tehtävää kasvatustyötä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten vaikuttamisosaamista, jonka tavoitteena on lisätä yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä nuoria palvelevaksi toiminnaksi nuorten itsensä toteuttamana.

Ensimmäisenä toimintavuonna hankkeessa on mukana viisi paikallisseuraa; Pornaisten pohjoinen nuorisoseura, Kerkkoon nuorisoseura, Mallusjoen nuorisoseura, Villähteen nuorisoseura ja Pukkilan nuorisoseura. Näihin seuroihin kootaan paikalliset nuorten vaikuttajaryhmät ja he saavat tietoa ja koulutusta haluamistaan vaikuttamismuodoista ja – tavoista, kuten esiintymistaito, sosiaalisen median käyttö, kokouskäytännöt, kirjallinen viestintä, aloitteiden tekeminen, vaikuttavan palautteen antaminen, tapahtuman tekeminen ja markkinointiviestintä.

Seuraamalla Nuorisoseurat Etelä-Suomen some -kanavia pääset mukaan myös Vintiö -hankkeen menoon. Ota seurantaan Facebook: /etelasuomenns ja IG: nuorisoseurat_etelasuomi