Kurssit ja koulutukset

Järjestyksenvalvojan kurssit

Järjestyksenvalvojan perus- ja kertauskursseja järjestetään paikallisseurojen tarpeesta.
Ota yhteys toiminnanohjaaja Johanna Lindstamiin, niin järjestetään tarvittava kurssi.
Minimi osallistujamäärä kurssille on 8 hlöä.

Ensiapukurssi (8h)

Ensiapukurssi antaa nimensä mukaisesti perustiedot ja taidot auttaa
hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.
Aika: tulossa vuonna 2024 mikäli kurssille ilmenee tarvetta

KNOPPI-OHJAAJAKOULUTUS

KNoppi on nuorisoseurajärjestön ohjaajien peruskoulutus, joka antaa valmiudet lasten ja nuorten kerhojen ja ryhmien ohjaamiseen nuorisoseuroissa. KNoppi –koulutus ei tähtää tietyn harrastusalan taitoihin, vaan sen tehtävänä on antaa perusvalmiudet ohjaajana toimimiseen. Koulutus koostuu neljästä osasta: Oh-jaajana toimiminen, ohjaaja kasvattaja, ohjaajana nuorisoseurassa ja ohjaajana kehittyminen.
Kulttuurinen harrastustoiminta toimii KNoppi-koulutuksen pohjana sisällöissä ja menetelmissä. Koulutuksen laajuus vastaa 1,5 opintopistettä.

Koulutus on tarkoitettu 13-vuotta täyttäneille ohjaajaksi aikoville tai ohjaajana toimiville nuorille.