Avustusta lasten ja nuorten harrastustoimintaan jaossa – katso vinkit ja hae 15.12. mennessä!

Aluehallintoviraston myöntämät avustukset on tarkoitettu lapsille ja nuorille suunnatun, säännöllisen ja tavoitteellisen harrastustoiminnan sekä koulujen loma-aikoihin ajoittuvan päiväleiritoiminnan järjestämiseen 7-18-vuotiaille kaudelle 2018-2019.

Hakuaika on 6.11.2017 – 15.12.2017 klo 16:15. Hakupäätökset pyritään antamaan toukokuussa.
Huomaathan, että haku tapahtuu nyt ensimmäistä kertaa sähköisesti, joten täyttäminen kannattaa aloittaa ajoissa. Hakemusta pääset täyttämään täällä. Virallisen hakuilmoituksen ja ohjeet löydät täältä. Lue ohjeet tarkasti!

Kannustamme kaikkia paikallisia nuorisoseuroja hakemaan avustusta seuran järjestämään kerhotoimintaan tai vaikka Luova lava -päiväleirin järjestämiseen!

Rahoituksessa on hyvä huomioida osallistumismaksuille asetetut rajoitteet sekä omarahoitusosuus, avustus on kokemuksiemme perusteella kattanut vain noin 30-50 % toiminnan kuluista.

Viisi vinkkiä hakemuksen tekoon:

  • Osallisuus on tärkeä osa kaikkea toimintaamme ja yksi nuorisoseurojen arvoista. Aktiiviseksi kansalaiseksi ei synnytä, vaan kasvetaan, ja osallisuuden toteutuminen kerho- ja leiritoiminnassa on aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattamista.
  • Nuorisoseuratoiminta on matalan kynnyksen toimintaa. Paitsi, että toimintamme on edullista, toimintaa järjestetään lähellä ihmisiä, myös keskustojen ulkopuolella. Toimintamme ei myöskään vaadi aiempaa harrastuneisuutta, vaan mukaan voivat tulla kaikki innokkaat.
  • Nuorisoseurassa kaikki ovat yhdenvertaisia. Yhdenvertaisuus on myös yksi arvoistamme, ja järjestö on kehittänyt viime aikoina monikulttuurisuuden huomioimista harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa. Uusien käännösmateriaalien kautta voimme paremmin kertoa toiminnastamme myös uusille kohderyhmille paikallisellakin tasolla.
  • Ohjaajan koulutuskulut ovat hyväksyttäviä menoja – liitä siis hakemuksen kuluihin KNoppi-koulutus tai osallistuminen harrastusalakohtaisiin koulutuksiin ja tarjoa ohjaajalle mahdollisuus kehittää itseään!
  • Jäsenyyttä ei voi edellyttää toimintaan osallistuvilta. Suosittelemme, että ilmoittautumisessa olisi kohta ”En halua liittyä nuorisoseuran jäseneksi”, joka antaa mahdollisuuden osallistua toimintaan ilman jäsenyyttä, mutta ensisijaisesti kannustaa kuitenkin liittymään nuorisoseuran jäseneksi.

Jos tarvitset lisää apua, ota yhteys lähimpään aluetoimistoosi!