Palkkatukipaikka: Haetaan iltapäivätoiminnan ohjaajia Lahteen

Suomen Nuorisoseurat ry toimii Lahden kaupungin iltapäivätoiminnan palvelutuottajana lukuvuonna 2018–2019. Järjestämme lakisääteistä lasten perusopetuksen iltapäivätoimintaa Lahden Nastolan kaupunginosassa Kirkonkylän ja Villähteen kouluilla. Toiminnan toteuttamisesta vastaa Suomen Nuorisoseurojen Etelä-Hämeen aluetoimisto.

Etsimme nyt innokkaita ja osaavia iltapäivätoiminnan ohjaajia. Ohjaajien työtehtäviin kuuluu iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten ohjaaminen, iltapäivätoiminnan suunnittelu ja päivittäisen toiminnan toteuttaminen. Ohjaaja työskentelee yhteistyössä muiden ohjaajien ja Suomen Nuorisoseurojen iltapäivätoimintaa koordinoivan henkilöstön kanssa. Iltapäivätoimintaa toteutetaan koulun sisätiloissa ja pihamaalla.

Toivomme hakijalta aiempaa työkokemusta lasten ohjaamisen työtehtävistä ja arvostamme myös kokemusta erityislasten kanssa toimimisesta. Lisäksi toivomme ohjaajiltamme oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kantaa vastuuta ja ratkoa eteen tulevia ongelmatilanteita. Ohjaajat kasvattavat lapsia liikunnalliseen elämäntapaan ja luonnossa liikkumiseen, joten ulkoilu kuuluu luontaisena osana ohjaajan työpäivään. Ohjaajien odotetaan toteuttavan suunnitelmallista, ohjattua ja toiminnallisesti eriytettyä toimintaa, joka on lapsille innostavaa ja kasvattavaa. Ohjaajaksi hakevalla tulee olla oikeus palkkatukeen.

Työhön valittavilla tulee olla tutkinto, joka täyttää aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille lainsäädännössä asetetut kelpoisuusehdot. Työhön valitun tulee ennen työssä aloittamista esittää lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisterin ote. Ohjaajien viikkotyöaika on 22,5 tuntia. Työsuhde alkaa 6.8.2018 tai sopimuksen mukaan. Työsuhde laaditaan toiminnan käynnistyessä määräaikaisena, valittavan työntekijän palkkatukioikeudesta riippuen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Lähetä hakemuksesi 31.5.2018 mennessä Leipää ja kulttuuria -työllistämishankkeelle sähköpostitse osoitteeseen rekry-eh(a)nuorisoseurat.fi. Paikat täytetään heti sopivien hakijoiden löydyttyä, joten hakemus kannattaa lähettää jo ennen hakuajan loppua.

Iltapäivätoiminnasta löytyy lisätietoa aluetoimiston iltapäivätoiminnan sivuilta osoitteesta etelahame.nuorisoseurat.fi/iltapaivatoiminta ja Lahden kaupungin iltapäivätoiminnan sivuilta osoitteesta lahti.fi/palvelut/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta.

Suomen Nuorisoseurat ry on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. Nuorisoseurat tarjoaa kaikenikäisille laadukkaita harrastuksia, kuten tanssia, teatteria, musiikkia, sirkusta ja liikuntaa. Suomen Nuorisoseuroilla on pitkäaikaista kokemusta perusopetuksen iltapäivä- ja kerhotoiminnan järjestämisestä sekä laaja iltapäivätoimijoiden valtakunnallinen tukiverkosto.

Lisätiedot:
hanketyöntekijä Sinikka Irri | sinikka.irri(a)nuorisoseurat.fi | 044 710 9441
hanketyöntekijä Marjo Aalto | marjo.aalto(a)nuorisoseurat.fi | 044 710 1793

Leipää ja kulttuuria -työllistämishanke
Suomen Nuorisoseurat ry, Etelä-Hämeen aluetoimisto
Rautatienkatu 3, sisäpiha, 15100 Lahti
etelahame.nuorisoseurat.fi/tyollistaminen