Tietoa työkokeilusta

Työkokeilussa tutustutaan käytännön työhön esimiehen ohjauksessa. Järjestely on samankaltainen kuin oppilaitosten työharjoittelut. Tarkoituksena on auttaa työtöntä koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvissä pohdinnoissa. Toisaalta se voi toimia työttömälle keinona palata takaisin työmarkkinoille.
Työkokeilusta ei koidu työnantajalle kuluja, eikä työkokeilija ole jakson aikana työsuhteessa. Työkokeilun järjestäjä nimeää työkokeiluun osallistujalle ohjauksesta huolehtivan vastuuhenkilön. Korvauksena työkokeilija saa samaa etuutta kuin työttömänä, joskin etuuden saa usein korotettuna.
Työkokeilun kesto on yleensä 1-3 -kk, mutta työttömän tilanteesta riippuen se voi olla saman työnantajan palveluksessa enimmillään 6 kk mittainen. Onnistuneen työkokeilun jälkeen työntekijä voidaan ottaa työsuhteeseen, johon työnantaja voi erillisen harkinnan perusteella saada palkkatukea.